Home

Correspondentie
Weet u het? Is het nou consekwent, konsekwent, konsequent of consequent? Taal is soieso of zowiezo of sowieso moeilijk in regels te vangen. En dan worden de regels voor spelling ook nog eens om de zoveel tijd veranderd! Om dol van te worden.

Waarom taaladvies?
Vakkennis is altijd in grote mate aanwezig, maar hoe breng je dat over in goed Nederlands? Om kosten te besparen wordt het opstellen van een brief of folder of de tekst voor een website al gauw overgelaten aan iemand in het bedrijf ‘die dat goed kan’. En dat is jammer. Het werkt onnodige taalfouten in de hand.
Taal- en spelfouten vallen misschien wel niet meteen op, maar doen onvermijdelijk afbreuk aan uw presentatie! Zonde van uw tijd en geld. Dat wilt u uiteraard vermijden. 

Daarom taaladvies
Correct Nederlands draagt in belangrijke mate bij aan een positief beeld over u. Net zoals een tekst met taalfouten bijdraagt aan een minder positief beeld. En wat voor indruk wilt u dat een potentiële opdrachtgever of werkgever van u heeft? Juist!

Voorkom fouten, vraag Voorend
Taaladvies Voorend helpt u bij uw zakelijke correspondentie en al uw reclame-uitingen. Wij kijken belangrijke correspondentie voor u na of helpen u deze op te stellen.

Geheimhouding
Ik garandeer u dat de teksten die u mij aanlevert uitsluitend door mij ingezien worden en niet gedeeld zullen worden met derden. Uw teksten gaan dus niet zwerven.

Wanneer ik vind dat er nóg iemand betrokken moet worden bij uw teksten (iemand voor de lay out bijvoorbeeld voordat het document naar de drukker gaat), dan neem ik daarover eerst contact op, want u moet daar uw goedkeuring voor geven en er zijn extra kosten aan verbonden.