Redigeren

Het redigeren van teksten

Het is aan te raden om uw teksten na te laten lopen door een redacteur. Geen enkele auteur ontkomt eraan. Blinde vlekken voor oneffenheden in de tekst of voor stijlfouten, taalfouten en fouten in de interpunctie kom je in elke oorspronkelijke tekst tegen. Daar moeten vreemde ogen overheen gaan.

Wat u van mij kunt verwachten
Ik zorg dat uw tekst overeenkomt met wat u wilt zeggen, samenhangend is en in goed en leesbaar Nederlands op papier komt.
Ik help u dus een goed en overtuigend verhaal te publiceren.

Taal en stijl
Ik let op taal- en stijlfouten en corrigeer waar nodig. Ook kunt u van mij suggesties verwachten om uw tekst aan te passen, maar ú beslist uiteindelijk.
Want u moet u senang voelen bij uw eigen geesteskind.

Inhoud
In principe bemoei ik mij niet met de inhoud, want dat is uw expertise.

Ik bemoei mij alleen dán met de inhoud wanneer er 

  • onjuistheden in staan (de NL driekleur is rood, wit, groen) of
  • tegenspraken in uw eigen stellingen (a + b = c en a + b = d)

Want oplettende lezers vallen daarover en ergeren zich. Dat wil je niet!

Geheimhouding
Ik garandeer u dat de teksten die u mij aanlevert uitsluitend door mij ingezien worden en niet gedeeld zullen worden met derden. Uw teksten gaan dus niet zwerven.

Wanneer ik vind dat er nóg iemand betrokken moet worden bij uw teksten (iemand voor de lay out bijvoorbeeld voordat het document naar de drukker gaat), dan neem ik daarover eerst contact op, want u moet daar uw goedkeuring voor geven en er zijn extra kosten aan verbonden.

Wat ik van u verwacht
Ik verwacht van u dat u teksten waar wij samen toe hebben besloten, niet alsnog wijzigt zonder overleg met mij. Ik ben dan ook de laatste die de definitieve versie onder ogen krijgt vóór die naar de drukker gaat.

Praktisch (boek)
U levert mij de teksten aan.
Ik stuur u deze terug met correcties en suggesties in kleur. U geeft feed back.
Tussentijds overleg is altijd mogelijk.
Bij akkoord na overleg bewaar ik een pdf van het bestand en stuur u daarvan een kopie.
Uiteindelijk hebben wij ieder een exemplaar van het boek.
Hier houdt mijn bemoeienis op: ik stuur u een factuur en u zoekt een drukker. Maar daar kan ik u desgewenst ook nog mee helpen.